BlackBerry Leap - Opuštění nebo ukončení aplikace

background image

Opuštění nebo ukončení aplikace

Po ukončení práce s aplikací můžete usnadnit práci na více úlohách a místo ukončení aplikace ji pouze minimalizovat.
Otevřené aplikace lze uspořádat jako aktivní rámce na domovské obrazovce. Aplikaci můžete přepnout do režimu
zobrazení na celé obrazovce klepnutím na aktivní rámec. Po minimalizování aplikace ji můžete na domovské obrazovce
zavřít.

1.

Budete-li chtít aplikaci minimalizovat, posuňte prstem od dolní části obrazovky směrem nahoru. Aplikace naleznete

na domovské obrazovce v podobě aktivních rámců.

2.

Minimalizovanou aplikaci můžete zavřít klepnutím na ikonu v aktivním rámci na domovské obrazovce.