BlackBerry Leap - Přesunutí aplikace ze složky

background image

Přesunutí aplikace ze složky

1.

Ve složce na domovské obrazovce stiskněte ikonu aplikace a přidržte ji, dokud nezačnou všechny ikony blikat.

2.

Ikonu aplikace přetáhněte do dolní části obrazovky a stisk uvolněte.