BlackBerry Leap - Informace o certifikátech webové stránky

background image

Informace o certifikátech webové stránky

Certifikáty slouží k ověření, zda je webová stránka legitimní. Webové stránky, které vyžadují větší zabezpečení, například

stránky bank, prokazují pomocí certifikátů autenticitu. Pokud má webová stránka certifikát, vedle řádku webové adresy se

zobrazí ikony certifikátů.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

257