BlackBerry Leap - Změna nastavení zabezpečení Prohlížeč

background image

Změna nastavení zabezpečení Prohlížeč

V aplikaci Prohlížeč klepněte na možnost

>

> Soukromí a zabezpečení.

Nastavení zabezpečení

Odebrat položky historie

Zadejte, jak často má zařízení BlackBerry automaticky odstraňovat informace z historie Prohlížeč BlackBerry.

Nesledovat

Informujte weby, že si nepřejete, aby sledovaly vaši aktivitu.

Povolit SSLv3

SSLv3 je bezpečnostní protokol, který může být potřeba pro připojení ke starším webovým stránkám. Data
odesílaná na webové stránky vyžadující protokol SSLv3 nebo přijímaná z těchto stránek nemusí být chráněna jako
soukromý obsah.

Blokovat automaticky otevíraná okna

Vyberte, zda chcete povolit rozevírací okna v otevřené relaci prohlížeče.

Přijmout soubory cookie

Povolte webovým stránkám používání souborů cookie a odesílání a příjem informací mezi webovou stránku a
prohlížečem Prohlížeč. Soubory cookie mohou být užitečné, protože je webové stránky používají k ukládání údajů
o uživateli a jeho preferencích, ale mohou také představovat riziko ochrany soukromí.

Vymazat soubory cookie a jiná data

Vymazání všech uložených údajů Prohlížeč.

Vymazat historii

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

258

background image

Vymazání historie aplikace Prohlížeč.