BlackBerry Leap - Přechod na webovou stránku

background image

Přechod na webovou stránku

1.

Do panelu adresy v dolní části aplikace Prohlížeč BlackBerry zadejte webovou adresu nebo hledaný výraz.

2.

Klepněte na možnost Přejít.

Změna stávajícího vyhledávače

Jakmile změníte vyhledávač, aplikace Prohlížeč BlackBerry začne nový vyhledávač používat, dokud jej opět nezměníte.

1.

Během zadávání vyhledávaného termínu v aplikaci Prohlížeč klepněte na ikonu vyhledávače v pravém horním rohu

obrazovky.

2.

Klepněte na vyhledávač, který chcete použít.

Přidání nového vyhledávače

Můžete přidat vyhledávače, které se zobrazí v rozevíracím seznamu při hledání výrazu v aplikaci Prohlížeč BlackBerry.
Poznámka: Tato funkce není pro některé poskytovatele vyhledávacích služeb k dispozici.

1.

Otevřete aplikaci Prohlížeč BlackBerry.

2.

Otevřete stránku vyhledávače (například www.wikipedia.org).

3.

Vyhledejte výraz nebo téma.

4.

Na stránce s výsledky hledání klepněte na možnost

>

.

5.

Klepněte na možnost Přidat.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

252

background image

Odebrání vyhledávače

1.

Otevřete aplikaci Prohlížeč BlackBerry a do panelu adresy zadejte hledaný výraz.

2.

V pravém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu hledání.

3.

Dotkněte se vyhledávače a přidržte jej.

4.

Klepněte na ikonu

.