BlackBerry Leap - Přidání webové stránky na domovskou obrazovku

background image

Přidání webové stránky na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce můžete vytvořit zástupce webové stránky a s jeho pomocí ji rychle otevřít, aniž byste nejprve
museli spustit prohlížeč.

Na webové stránce klepněte na možnost

>

.