BlackBerry Leap - Použití karet v aplikaci Prohlížeč

background image

Použití karet v aplikaci Prohlížeč

Podobně jako v prohlížeči počítače můžete otevřít několik webových stránek na kartách prohlížeče a rychle mezi nimi

přepínat.

Otevření a zavření karet a přepínání mezi kartami

V aplikaci Prohlížeč BlackBerry klepněte na možnost

.

• Chcete-li otevřít novou kartu, klepněte na možnost

.

• Chcete-li přepnout na jinou kartu, klepněte na ni.
• Chcete-li zavřít kartu, klepněte na dané kartě na možnost

.

Rada: Výkon aplikace Prohlížeč zlepšíte, když kartu po prohlédnutí dané webové stránky zavřete.

Otevření odkazu v nové kartě

1.

V aplikaci Prohlížeč se dotkněte odkazu a přidržte jej.

2.

Klepněte na možnost

.