BlackBerry Leap - Vyhledání stažených souborů

background image

Vyhledání stažených souborů

Po stažení souboru pomocí aplikace Prohlížeč BlackBerry můžete přejít k nástroji Správce stahování a soubor vyhledat,
otevřít a sdílet.

V aplikaci Prohlížeč klepněte na možnost

>

.

Vymazání seznamu stažených souborů

V aplikaci Prohlížečklepněte na ikonu

>

>

.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

254