BlackBerry Leap - Změna nastavení aplikace Prohlížeč

background image

Změna nastavení aplikace Prohlížeč
Přizpůsobení úvodní obrazovky aplikace Prohlížeč

V případě potřeby můžete změnit úvodní obrazovku aplikace Prohlížeč BlackBerry. Můžete nastavit konkrétní domovskou
stránku, zobrazit miniatury naposledy navštívených nebo často navštěvovaných webových stránek, případně přejít na
webové stránky otevřené v předchozí relaci aplikace Prohlížeč.

1.

V aplikaci Prohlížeč klepněte na ikonu

>

> Zobrazení a akce.

2.

Klepněte na rozevírací seznam Při spuštění zobrazit.
• Chcete-li nastavit konkrétní domovskou stránku, klepněte na možnost Moje domovská stránka. Zadejte adresu

webové stránky.

• Chcete-li zobrazit miniatury naposledy navštívených nebo často navštěvovaných webových stránek, klepněte na

možnost Stránka na nové kartě.

• Chcete-li otevřít webové stránky z předchozí relace aplikace Prohlížeč, klepněte na možnost Naposledy otevřené

karty.