BlackBerry Leap - Zapnutí podpory hlasu v režimu čtečky

background image

Zapnutí podpory hlasu v režimu čtečky

Díky podpoře hlasu si můžete v režimu čtečky nechat přečíst celý článek nebo jeho část nahlas.

1.

Klepněte na ikonu

.

2.

Proveďte některý z těchto kroků:

• Pokud chcete čtení nahlas pozastavit, klepněte na ikonu

.

• Pokud chcete ve čtení nahlas pokračovat, klepněte na ikonu

.

• Chcete-li přečíst určitou část dokumentu, vyberte úsek textu. Klepněte na ikonu

.