BlackBerry Leap - Uspořádání záložek

background image

Uspořádání záložek

Je praktické mít záložky uspořádány a mít tak možnost snadněji vyhledávat požadované webové stránky.

Změna záložek

Název nebo webovou adresu záložky můžete podle potřeby upravit.

1.

V aplikaci Prohlížeč klepněte na možnost

>

.

2.

Stiskněte a přidržte záložku.

3.

Klepněte na možnost

.

4.

Zadejte nový název nebo adresu webové stránky.

Přidání, přejmenování nebo odstranění značky záložky

S použitím značek snadno rozdělíte záložky do kategorií, abyste je mohli rychleji najít. Můžete pomocí nich například
uspořádat oblíbené webové stránky a blogy se zprávami.

V aplikaci Prohlížeč BlackBerry klepněte na možnost

>

.

• Pokud chcete značku přidat, dotkněte se záložky a přidržte ji. Klepněte na možnost

. Do pole Přidat značku zadejte

název značky.

• Chcete-li značku přejmenovat, klepněte na možnost Značky. Dotkněte se značky a přidržte ji. Klepněte na možnost

. Zadejte nový název značky.

• Pokud chcete ze záložky značku odebrat, dotkněte se záložky a přidržte ji. Klepněte na možnost

. Klepněte na

značku.

• Pokud chcete odstranit všechny výskyty značky, klepněte na možnost Značky. Dotkněte se značky a přidržte ji.

Klepněte na ikonu

.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

256

background image

Odstranění záložky

1.

V aplikaci Prohlížeč klepněte na možnost

>

.

2.

Dotkněte se záložky a přidržte ji.

3.

Klepněte na ikonu

.