BlackBerry Leap - Přenos souborů

background image

Přenos souborů

Sdílení souborů

1.

Dotkněte se souboru a přidržte jej.

2.

Klepněte na možnost

.

3.

Zvolte umístění.

Rada: Chcete-li sdílet více souborů, klepněte na možnost

>

. Klepněte na soubory, které chcete sdílet. Klepněte

na možnost

.

Přesunutí souboru

1.

Dotkněte se souboru nebo složky a přidržte je.

2.

Klepněte na možnost

.

3.

Přejděte na místo, kam chcete soubor přesunout.

4.

Klepněte na možnost Přesunout.

Kopírování souboru

1.

Dotkněte se souboru nebo složky a přidržte je.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

264

background image

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Přejděte k umístění, do kterého chcete soubor nebo složku kopírovat.

4.

Klepněte na možnost Vložit.