BlackBerry Leap - Práce se soubory ZIP

background image

Práce se soubory ZIP

Komprimace souborů a složek metodou Zip

Komprimací souborů můžete ušetřit místo v paměti. Komprimovat můžete jeden či více souborů nebo složek. Pomocí
možnosti Komprimovat vše můžete komprimovat všechny soubory v konkrétní složce.

Dotkněte se souboru nebo složky a přidržte je.

• Pokud chcete komprimovat jeden soubor nebo složku, klepněte na možnost

.

• Pokud chcete komprimovat více souborů nebo složek, klepněte na možnost

. Klepněte na soubory nebo složky,

které chcete komprimovat, a poté klepněte na možnost

.

Dekomprimace souboru metodou ZIP

Soubory lze dekomprimovat metodou ZIP a zobrazit také náhled jejich obsahu. Při dekomprimaci souboru se vytvoří složka
se stejným názvem, jaký má komprimovaný soubor. Rozbalená data lze poté pohlížet v této složce.

• Chcete-li zobrazit náhled obsahu souboru ZIP, klepněte na soubor.
• Chcete-li dekomprimovat soubor metodou ZIP, klepněte na komprimovaný soubor a přidržte jej. Klepněte na možnost

.