BlackBerry Leap - Zobrazení souborů

background image

Zobrazení souborů

Prohlížení souborů v zařízení

Postup prohlížení souboru v aplikaci Správce souborů:

1.

Klepněte na složku.

2.

Klepněte na soubor, který chcete zobrazit.

Zpět můžete přejít klepnutím na možnost

.

Rada: Pokud je v zařízení zapnuta aplikace BlackBerry Balance a chcete přistupovat k pracovním souborům, posuňte
prstem na domovské obrazovce od horní části směrem dolů. Klepněte na možnost Přepnout na pracovní .

Zobrazení souborů v připojených zařízeních nebo sítích

Podle potřeby můžete soubory prohlížet na zařízeních připojených k vašemu zařízení BlackBerry, jako např. paměťových
kartách nebo zařízení připojeném prostřednictvím kabelu USB. Jestliže jste připojeni ke cloudové aplikaci v zařízení,
budete mít přístup také k souborům v cloudu. Přístup k souboru uloženém v jiném zařízení:

1.

Klepněte na možnost

.

2.

Klepněte na zařízení.

Uživatelská příručka

Aplikace a funkce

262

background image

Soubory a složky uložené na vybraném zařízení se po otevření nebo při prohlížení zobrazí v aplikaci Správce souborů.