BlackBerry Leap - S aktivním roamingem zapněte funkci joyn

background image

S aktivním roamingem zapněte funkci joyn

Chcete-li zjistit, jaké mohou být účtovány poplatky za roaming nebo jiné poplatky, obraťte se na poskytovatele
bezdrátových služeb.
Pokud cestujete, můžete v případě roamingu pokračovat v používání služby joyn.

1.

V aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

>

.

2.

Klepněte na položku joyn.

3.

Nastavte přepínač Povolit při roamingu službu joyn do polohy Zapnuto.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

92