BlackBerry Leap - Spuštění sdílení videa joyn

background image

Spuštění sdílení videa joyn

Než můžete začít sdílet video nebo spustit chat pomocí videa, musíte zahájit volání kontaktu joyn. Kontakt musí mít
zařízení, které podporuje video.

Během volání klepněte v aplikaci Telefon na položku

.

Rada: Během sdílení videa klepněte na položku

a zahajte chat nebo sdílení souboru.