BlackBerry Leap - Nastavení odpovědi v nepřítomnosti

background image

Nastavení odpovědi v nepřítomnosti

Některé e-mailové účty nemusejí podporovat nastavení odpovědi v nepřítomnosti.

1.

V aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

>

> E-mailové účty.

2.

Klepněte na e-mailový účet.

3.

Nastavte přepínač Odesílat automatické odpovědi do polohy Zapnuto.

4.

Proveďte některý z těchto kroků:
• Pokud chcete odesílat odpověď v nepřítomnosti v rámci své organizace, zadejte zprávu do pole Odpovídat

zprávou.

• Pokud chcete nastavit období, kdy se má odpověď v nepřítomnosti odesílat, nastavte přepínač Odesílat

automatické odpovědi mezi konkrétními daty do polohy Zapnuto.

• Pokud chcete odesílat odpověď v nepřítomnosti mimo svou organizaci, nastavte přepínač Odesílat automatické

odpovědi mimo organizaci do polohy Zapnuto. Chcete-li odesílat jinou externí odpověď v nepřítomnosti, než je

nastavená interní odpověď, zadejte zprávu do pole Odpovídat zprávou.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

83