BlackBerry Leap - Stažení pouze části textu e-mailu

background image

Stažení pouze části textu e-mailu

Pokud se často pohybujete mezi oblastí s pokrytím sítí Wi-Fi a oblastí s pokrytím mobilní sítí nebo využíváte roaming,
můžete nastavit, jak velkou část obsahu e-mailových zpráv chcete stahovat v oblasti s určitým typem pokrytí. Můžete
například nastavit, aby se při roamingu stahovaly pouze předměty zpráv. Naopak v oblasti s pokrytím sítí Wi-Fi můžete
nastavit stahování celých zpráv.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Účty.

3.

Klepněte na účet.

4.

Klepněte na ikonu

.

5.

V rozevíracím seznamu Řízení dat roamingu, Řízení dat mobilní sítě nebo Řízení dat Wi-Fi vyberte požadovanou

možnost.

Pokud se nacházíte v oblasti, kde je stahování omezeno, můžete celý e-mail stáhnout klepnutím na možnost Zpráva
zkrácena, stáhnout více. Mohou být účtovány další poplatky.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

84