BlackBerry Leap - Synchronizace složek kontaktů Microsoft Exchange

background image

Synchronizace složek kontaktů Microsoft Exchange

Pokud používáte e-mailový účet s podporou protokolu Microsoft Exchange ActiveSync, můžete zvolit, které složky kontaktů
chcete synchronizovat se zařízením BlackBerry.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Účty.

3.

Klepněte na účet Microsoft Exchange.

4.

Nastavte přepínač Synchronizovat kontakty do polohy Zapnuto.

5.

Klepněte na možnost Upravit nastavení složky kontaktů.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

86

background image

6.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Chcete-li synchronizovat všechny složky kontaktů, nastavte přepínač Synchronizovat složky kontaktů do polohy

Zapnuto.

• Chcete-li synchronizovat jednu čí více složek kontaktů, nastavte přepínač Synchronizovat složky kontaktů do

polohy Vypnuto. Klepněte na složky, které chcete synchronizovat se zařízením.

7.

Klepněte na možnost Uložit.