BlackBerry Leap - Vymazání návrhů posledních kontaktů

background image

Vymazání návrhů posledních kontaktů

Aplikace BlackBerry Hub si pamatuje kontakty, kterým často odesíláte zprávy, a při vytváření nových zpráv vám tyto
kontakty navrhuje. Pokud nechcete, aby se při vytváření zpráv zobrazovaly návrhy kontaktů, můžete vymazat seznam
posledních kontaktů. Vymazáním návrhů kontaktů se kontakty neodstraní ze zařízení.

1.

V aplikaciBlackBerry Hub klepněte na možnost

>

> Správa posledních kontaktů.

2.

Klepněte na možnost Odebrat poslední kontakty.