BlackBerry Leap - Vypnutí informačních zpráv

background image

Vypnutí informačních zpráv

Poskytovatel služeb vám může zaslat informační zprávy, pokud zařízení BlackBerry používáte v určitých oblastech
(například aby vás informoval o místním počasí). Tyto zprávy jsou zasílány zdarma, ale pokud o ně nemáte zájem, můžete je
vypnout.

V aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

>

> Informační zprávy.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

87

background image

• Chcete-li informační zprávy vypnout, nastavte přepínač Aktivovat informační zprávy do polohy Vypnuto.
• Chcete-li vypnout zprávy z určitého kanálu, klepněte vedle daného kanálu na možnost Odebrat.