BlackBerry Leap - Změna pořadí účtů v centru BlackBerry Hub

background image

Změna pořadí účtů v centru BlackBerry Hub

Pořadí, ve kterém jsou zobrazeny účty na kartě Účet v centru BlackBerry Hub, lze změnit. Například můžete přesunout
oblíbené účty nebo účty, které nejčastěji používáte na horní příčku seznamu.

1.

V centru BlackBerry Hub klepněte na ikony

>

> Správa centra Hub.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Klepněte na účet a podržte ho a pak potáhněte prstem nahoru nebo dolů a změňte místo, kde se účet zobrazí v

seznamu účtů na kartě Účty.

4.

Chcete-li změny uložit, klepněte na ikonu

.