BlackBerry Leap - Informace o veřejných varovných zprávách

background image

Informace o veřejných varovných zprávách

Veřejné varovné systémy slouží k rozesílání varovných zpráv uživatelům podporovaných mobilních zařízení. Veřejné varovné

zprávy jsou textové zprávy, které uživatele varují před možným ohrožením bezpečnosti v dané oblasti. Zprávy mohou

obsahovat výstrahu před extrémním počasím, upozornění na pohřešované dítě nebo vnitrostátní mimořádné události.
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nejsou veřejné varovné zprávy započítávány do využívání dat v rámci

vašeho plánu bezdrátových služeb. V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo na bezdrátové síti nemusí být tato

funkce podporována. Další informace získáte u poskytovatele služeb nebo správce.

Zrušení odběru veřejných varovných zpráv

V závislosti na oblasti a bezdrátové síti se může stát, že odběr některých veřejných varovných zpráv nepůjde odhlásit.

1.

V aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

>

> Tísňové výstrahy.

2.

Nastavte přepínač u příslušného typu veřejné výstrahy do polohy Vypnuto.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

88