BlackBerry Leap - Nastavení e-mailu a jiných typů účtů v zařízení

background image

Nastavení e-mailu a jiných typů účtů v zařízení

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Účty.

3.

Pokud už jste v zařízení přidali účet, klepnutím na ikonu

přidejte další účet.

Přidání e-mailového účtu

1.

Na obrazovce Přidat účet klepněte na možnost Email, kalendář a kontakty.

2.

Zadejte emailovou adresu.

3.

Klepněte na možnost Další.

4.

Zadejte heslo účtu.

5.

Klepněte na možnost Další.

6.

Změňte další nastavení (například typy obsahu k synchronizaci se zařízením).

7.

Klepněte na možnost Hotovo.

Přidání sociální sítě nebo účtu Evernote

Do zařízení můžete přidat účet služby Facebook, Twitter, LinkedIn nebo Evernote. Po přidání účtu Evernote do zařízení
budou poznámkové bloky Evernote k dispozici v aplikaci BlackBerry Remember.

1.

Na obrazovce Přidat účet klepněte na možnost Facebook, Twitter, LinkedIn nebo Evernote.

2.

Zadejte informace o svém účtu.
• V případě potřeby upravte nastavení synchronizace.
• Pokud chcete při přidávání účtu služby Facebook změnit data upomínek na narozeniny přátel, klepněte

v rozevíracím seznamu Připomenutí narozenin na požadovanou možnost.

3.

Klepněte na možnost Hotovo. V případě potřeby klepněte na možnost Schválit.