BlackBerry Leap - Odstraňování problémů: Nastavení účtů

background image

Odstraňování problémů: Nastavení účtů
Nelze přidat e-mailový účet

Zkuste provést následující kroky:

• Ujistěte se, zda jsou e-mailová adresa a heslo správně zadány.
• Ujistěte se, zda je zařízení připojeno k mobilní síti nebo síti Wi-Fi.
• Přidejte e-mailový účet pomocí upřesňujícího nastavení. Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části

směrem dolů. Klepněte na možnost

Nastavení > Účty >

>

. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.

Může být zapotřebí si u správce nebo poskytovatele e-mailových služeb vyžádat další informace o účtu.

• Pokud se pokoušíte přidat pracovní účet podporovaný řešením pro správu podnikové mobility od společnosti

BlackBerry, ujistěte se, zda vám správce poskytl aktivační heslo.

• Pokud se pokoušíte přidat e-mailový účet podporovaný softwarem Microsoft Exchange ActiveSync, kontaktujte správce

nebo poskytovatele e-mailových služeb, kteří vám sdělí, zda je nutné změnit u účtu nějaké nastavení.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

65

background image

Nemůžu přidat druhý účet v sociálních sítích

Lze přidat pouze jeden účet služby Facebook,Twitter a LinkedIn k zařízeníBlackBerry.