BlackBerry Leap - Změna nastavení účtu

background image

Změna nastavení účtu

Nastavení účtu je vhodné změnit v případě, že jste změnili heslo účtu, chcete změnit zobrazované jméno účtu nebo pokud
chcete použít jiné nastavení synchronizace.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Účty.

3.

Klepněte na účet.

4.

Proveďte změny.

5.

Klepněte na možnost Uložit.