BlackBerry Leap - Navigace v aplikaci BlackBerry Hub

background image

Navigace v aplikaci BlackBerry Hub

Zobrazení zpráv v centru BlackBerry Hub odkudkoli

Nezáleží na tom, zda pracujete s domovskou obrazovkou nebo používáte aplikaci. Do aplikace BlackBerry Hub můžete
nahlédnout nebo ji spustit odkudkoli v zařízení.

1.

Nepatrně posuňte prstem v dolní části obrazovky směrem nahoru. Aktuální zobrazení se minimalizuje a nahradí je

oznámení.

2.

Pokud chcete nahlédnout do centra BlackBerry Hub, přejeďte prstem doprava.
• Budete-li chtít aplikaci BlackBerry Hub plně otevřít, pokračujte v pohybu prstem doprava.
• Jestliže se budete chtít vrátit k předchozí práci, posuňte prstem zpět doleva a dolů.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

80

background image

Nahlédnutí do zpráv a na oznámení během vytváření nebo prohlížení

zprávy

V rámci zprávy pomalu posuňte prstem od levého okraje zprávy doprava. Dalším posunem otevřete seznam zpráv a

oznámení.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

81

background image

Přechod na další nebo předchozí zprávu

1.

Ve zprávě pomalu posuňte prstem od levého okraje zprávy k pravému a zobrazte tak seznam zpráv.

2.

Chcete-li zvýraznit předchozí nebo další zprávu v seznamu, podržte aktuální zprávu otevřenou a posuňte prstem

nahoru nebo dolů.

3.

Chcete-li otevřít zvýrazněnou zprávu, uvolněte tlak prstu.

Kontrola nadcházejících událostí v aplikaci BlackBerry Hub

Svůj program můžete podle potřeby zkontrolovat v aplikaci Kalendář BlackBerry, ale pokud právě používáte aplikaci
BlackBerry Hub, můžete ji nechat otevřenou.

V horní části seznamu zpráv a oznámení s dnešním datem posuňte prst pomalu směrem dolů. Začnou se objevovat

nadcházející události. Čím déle prstem budete posouvat, tím více událostí zobrazíte.

Vytvoření schůzky z e-mailu

Vytvoříte-li schůzku nebo událost z e-mailu, zařízení BlackBerry do pozvánky automaticky vyplní řádek předmětu z e-mailu
a příjemci e-mailu se přidají jako pozvaní účastníci.

1.

V e-mailu klepněte na možnost

>

.

2.

Zadejte další informace týkající se schůzky.

3.

Klepněte na možnost Uložit.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

82

background image

Přidání kontaktu z centra BlackBerry Hub

1.

V aplikaci BlackBerry Hub stiskněte a přidržte zprávu.

2.

Klepněte na ikonu

.

• Pokud budete chtít přidat kontakt k existujícímu záznamu v kontaktech (např. přidávání nové e-mailové adresy ke

kontaktu), klepněte na kontakt v seznamu.

• Pokud chcete kontakt přidat jako nový kontakt, klepněte na ikonu

.

3.

Klepněte na možnost Uložit.

Obnovení seznamu se zprávami

Jestliže přidáte e-mailový účet, který nepodporuje vynucené doručení zpráv, můžete nové zprávy zkontrolovat opětovným
načtením aplikace BlackBerry Hub.

V aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

>

.