BlackBerry Leap - Nepřetržité spojení díky aplikaci BlackBerry Hub

background image

Nepřetržité spojení díky aplikaci BlackBerry Hub

E-mail

Do zařízení můžete přidat v podstatě jakýkoli existující e-mailový účet – jak firemní, tak i webový.

Textové zprávy (SMS/MMS)

Pokud váš tarif bezdrátových služeb zahrnuje zasílání textových zpráv, všechny textové zprávy najdete v aplikaci

BlackBerry Hub, kde na ně můžete také odpovídat.

Sociální sítě

Pokud do zařízení přidáte účet sítě Facebook, bude možné přijímat oznámení a odpovídat na ně nebo odesílat

změny stavu a zprávy Facebook ze všech účtů BlackBerry Hub. Pokud přidáte účet Twitter, můžete psát příspěvky,

udržovat přehled o zmínkách a posílat zprávy. Pokud do zařízení přidáte účet sítě LinkedIn, můžete přijímat pozvání

a spojit se s obchodními partnery, odesílat zprávy v rámci připojení nebo aktualizovat stav LinkedIn.

Služba BBM a zasílání rychlých zpráv

Jakmile do zařízení přidáte účet pro zasílání rychlých zpráv, získáte prostřednictvím aplikace BlackBerry Hub

přístup ke zprávám chatu.

Hovory a hlasová pošta

Z aplikace BlackBerry Hub můžete přímo telefonovat. Aplikace BlackBerry Hub obsahuje informace o příchozích

a odchozích hovorech, včetně zmeškaných hovorů a zpráv hlasové pošty.

Nadcházející události

Aniž byste opustili aplikaci BlackBerry Hub, můžete podle potřeby nahlížet na nadcházející události, schůzky

a v případě přidání účtu Facebook také na narozeniny přátel.

Oznámení

Centrum BlackBerry Hub shromažďuje oznámení o nových zprávách PIN, změnách časových pásem, aktualizacích

softwaru, aplikacích ostatních výrobců a mnohem více. Poskytovatel služeb vám může posílat oznámení aplikace

SIM Toolkit, která se zobrazí v centru BlackBerry Hub. Klepnutím na tato oznámení otevřete aplikaci SIM Toolkit.