BlackBerry Leap - Odstraňování problémů: BlackBerry Hub

background image

Odstraňování problémů: BlackBerry Hub

Nedostávám žádné zprávy

Zkuste provést následující kroky:

• Jestliže jste nedávno měnili heslo účtu, ujistěte se, že jste upravili heslo také v nastavení účtů v zařízení BlackBerry. Na

domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů. Klepněte na možnost

> Účty. Klepněte na účet.

Proveďte změny. Klepněte na možnost Uložit.

• Ověřte nastavení připojení k síti a ujistěte se tak, zda je zařízení připojeno k síti Wi-Fi nebo mobilní síti. Pokud se

nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

• Jste-li připojeni k mobilní síti, ujistěte se, že jsou datové služby aktivní. Na domovské obrazovce posuňte prstem od

horní části směrem dolů. Klepněte na možnost

> Sítě a připojení > Mobilní síť. Ujistěte se, zda je přepínač Datové

služby nastaven do polohy Zapnuto.

Mohu zobrazit e-maily pouze za posledních 30 dní

U některých typů e-mailových účtů synchronizuje zařízení BlackBerry ve výchozím nastavení e-maily za posledních 30 dní.
Chcete-li nastavení změnit, na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů. Klepněte na možnost
> Účty. Klepněte na e-mailový účet. Klepněte na možnost

. V rozevíracím seznamu Časový rámec synchronizace

klepněte na požadovanou možnost. Klepněte na možnost Uložit.

Nemohu najít pracovní e-mail v aplikaci BlackBerry Hub

Pokud jste k zařízení BlackBerry přidali pracovní e-mail, správce mohl uplatnit zásadu, podle které je aplikace BlackBerry
Hub rozdělena na pracovní pohled, který zobrazí pouze zprávy a oznámení přidružené k pracovnímu účtu, a osobní pohled
zobrazující zprávy a oznámení přidružené pouze k osobním účtům.

Chcete-li zobrazit pracovní pohled, klepněte v aplikaci BlackBerry Hub na možnosti

> Přepnout na pracovní.

Nevidím příjemce zprávy

Pokud chcete zobrazit ostatní příjemce zprávy a účet, na který jste zprávu přijali, klepněte na šipku v pravém horním rohu
obrazovky se zprávou.

Nemohu odeslat nebo předat textovou zprávu

Pokud zpráva SMS nebo MMS obsahuje informace chráněné autorským právem, zprávu nemusí být možné předat dál.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

89

background image

Pokud používáte pracovní účet podporovaný řešením pro správu podnikové mobility od společnosti BlackBerry, správce
nemusí povolit odesílání textových zpráv, ale pouze přijímání zpráv.

Nelze připojit soubor k textové zprávě

Je možné, že soubor je příliš velký nebo váš tarif bezdrátových služeb nepodporuje zprávy MMS, které jsou zapotřebí pro
připojení souborů k textovým zprávám. Další informace získáte u poskytovatele služeb.

Nelze najít ikonu BlackBerry Hub nebo ikonu Textové zprávy

Možná jste ikony odebrali z domovské obrazovky. Vyzkoušejte některou z následujících akcí:

• Přestože se ikony na domovské obrazovce nezobrazují, můžete ke zprávám přistupovat přímo z aplikace BlackBerry

Hub. Na domovské obrazovce posuňte prstem doprava. Tím otevřete aplikaci BlackBerry Hub. Chcete-li zobrazit jen
textové zprávy, klepněte na ikonu

> Textové zprávy.

• Ikony si můžete stáhnout ze stránek BlackBerry World. Ve službě BlackBerry World vyhledejte výraz Text Messaging

Icon nebo BlackBerry Hub Icon a stáhněte si ikony.