BlackBerry Leap - Zobrazení přijatých příloh

background image

Zobrazení přijatých příloh

Můžete rychle najít a zobrazit přijaté soubory, aniž byste museli prohledávat jednotlivé zprávy.

V aplikaci BlackBerry Hub proveďte jeden z následujících kroků:

• Chcete-li zobrazit všechny soubory přijaté jako přílohy, klepněte na ikonu

.

• Chcete-li zobrazit přílohy ve zprávě, klepněte na zprávu. Klepněte na přílohu.
• Chcete-li zobrazit přílohy z určitého účtu, klepněte na možnost

. Klepněte na účet. Klepněte na ikonu

.

Stažení příloh zprávy

Můžete stáhnout jeden či více souborů, které obdržíte jako přílohu e-mailu.

• Pokud je zobrazena zpráva s jednou přílohou nebo chcete stáhnout jednu přílohu, klepněte na přílohu.
• Pokud chcete stáhnout všechny přílohy zprávy, klepněte na možnost

.

Klepnutím na přílohu můžete stažený soubor zobrazit, sdílet, uložit nebo stáhnout.

Řazení příloh

Přílohy můžete řadit podle data, odesílatele, názvu, typu (např. obrázky, dokumenty atd.) nebo účtu.

1.

V zobrazení seznamu v aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

.

2.

Klepněte na možnost

>

.

3.

V rozevíracím seznamu Seřadit klepněte na možnost řazení.

Sdílení a uložení příloh

1.

V zobrazení seznamu v aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

.

2.

Dotkněte se přílohy a přidržte ji.

3.

Klepněte na ikonu

.

4.

Po dokončení stahování klepněte na přílohu a podržte ji.

• Chcete-li přílohu sdílet, klepněte na ikonu

.

• Chcete-li přílohu uložit, klepněte na ikonu

.

Rada: Pokud chcete sdílet nebo uložit několik příloh, klepněte na možnost

>

. Vyberte některé přílohy. Klepněte

na ikonu

nebo

.

Otevření e-mailu souvisejícího s přílohou

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

70

background image

1.

V zobrazení seznamu v aplikaci BlackBerry Hub klepněte na možnost

.

2.

Dotkněte se přílohy a přidržte ji.

3.

Klepněte na ikonu

.