BlackBerry Leap - Odstranění zprávy

background image

Odstranění zprávy

V centru BlackBerry Hub proveďte některý z následujících postupů:

• Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, a přidržte ji. Klepněte na ikonu

.

• Chcete-li odstranit více zpráv, dotkněte se zprávy a přidržte ji. Klepněte na ikonu

. Klepněte na další zprávy, které

chcete odstranit. Klepněte na možnost

>

.

• Dotykem a přidržením panelu s datem odstraníte zprávy před zadaným datem. Zprávy, které byly odeslány nebo přijaty

před tímto datem, se zvýrazní. Klepněte na ikonu

.

• Chcete-li odstranit zprávy pouze ze zařízení, ale ponechat je na serveru zpráv, klepněte na ikonu

>

> Zobrazení

a akce. V rozevíracím seznamu Odstranit vyberte možnost Pouze aplikace Hub.