BlackBerry Leap - Označení zprávy příznakem

background image

Označení zprávy příznakem

Po označení se zprávy zobrazí v aplikaci BlackBerry Remember a budete moci k nim doplnit termíny, značky, hlasové
záznamy a další soubory.

1.

V aplikaci BlackBerry Hub stiskněte a přidržte zprávu.

2.

Klepněte na ikonu

.