BlackBerry Leap - Zatřídění e-mailu

background image

Zatřídění e-mailu

V závislosti na účtu, pod který e-mail spadá, nemusí být možné e-mail zatřídit nebo pro něj vytvořit složku.

Uložení e-mailové zprávy do souboru

Odeslané a přijaté e-mailové zprávy můžete přesunout do složky.

1.

V aplikaci BlackBerry Hub se dotkněte e-mailu a přidržte jej.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Klepněte na složku.

Přidání, přejmenování a odstranění e-mailové složky

V horní části obrazovky aplikace BlackBerry Hub klepněte na rozevírací seznam.

Uživatelská příručka

BlackBerry Hub a e-mail

73

background image

• Dotkněte se a přidržte složku, kterou chcete použít jako nadřazenou složku pro tu, kterou chcete přidat. Klepněte na

možnost

. Zadejte název složky. Klepněte na tlačítko OK.

• Dotkněte se a přidržte složku, kterou chcete přejmenovat. Klepněte na možnost

. Zadejte nový název složky.

Klepněte na tlačítko OK.

• Dotkněte se a přidržte složku, kterou chcete odstranit. Klepněte na ikonu

.

Zachování všech e-mailů ze složky v zařízení

Pokud k řazení e-mailů do složek používáte e-mailovou aplikaci v počítači, jako např. Microsoft Outlook, zařízení
BlackBerry nebude u těchto e-mailů automaticky stahovat kopie. Tyto e-maily ve složkách můžete mít v zařízení k dispozici
prostřednictvím synchronizace složky s e-maily.

1.

V aplikaci BlackBerry Hub klepněte na panel v horní části obrazovky.

2.

Dotkněte se panelu a přidržte jej.

3.

Klepněte na ikonu

.