BlackBerry Leap - Úprava příběhů v aplikaci BlackBerry Story Maker

background image

Úprava příběhů v aplikaci BlackBerry Story Maker

Příběhy lze upravit pomocí motivů, změnou uspořádání médií, změnou titulků a dalšími způsoby. Počet změn příběhu není

nijak omezen.