BlackBerry Leap - Uložení příběhu v aplikaci BlackBerry Story Maker

background image

Uložení příběhu v aplikaci BlackBerry Story Maker

Pokud příběhy vytvořené v aplikaci BlackBerry Story Maker uložíte, můžete je odeslat, sdílet nebo přesunout. Jestliže
příběh neuložíte, lze jej pouze přehrát v aplikaci BlackBerry Story Maker.

1.

V aplikaci BlackBerry Story Maker klepněte na stávající příběh nebo vytvořte nový.

2.

Během přehrávání příběhu klepněte na obrazovku.

3.

Klepněte na možnost

>

.

Poznámka: V závislosti na délce příběhu může uložení chvíli trvat. Při ukládání příběhu můžete aplikaci BlackBerry Story
Maker zavřít, aniž by se proces ukládání přerušil.