BlackBerry Leap - Nastavení časovače pro pořízení fotografie

background image

Nastavení časovače pro pořízení fotografie

V normální režimu a režimu Time Shift můžete s použitím časovače zařízení BlackBerry pořídit fotografii s prodlevou 3 nebo
10 sekund. Díky časové prodlevě můžete vše patřičně připravit a vyfotografovat také sebe.

1.

V aplikaci Fotoaparát klepněte na možnost

.

2.

Proveďte některý z těchto kroků:

• Pokud chcete nastavit časovač na dobu 3 sekund, klepněte na možnost

.

• Pokud chcete nastavit časovač na dobu 10 sekund, klepněte na možnost

.

3.

Klepněte na

.

Chcete-li časovač vypnout, klepněte v levém horním rohu obrazovky na možnost

nebo

.

Uživatelská příručka

Média

96