BlackBerry Leap - Zapnutí rychlých tlačítek hudby

background image

Zapnutí rychlých tlačítek hudby

Pro rychlejší a jednodušší ovládání přehrávání hudby můžete nastavit přeskakování skladeb v aplikaci Hudba pomocí
tlačítek hlasitosti zařízení BlackBerry.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Hlavní hlasitost.

3.

Nastavte přepínač Rychlá tlačítka hudby do polohy Zapnuto.

Pokud chcete v aplikaci Hudba přeskočit skladbu, stiskněte a přidržte tlačítko Zvýšení hlasitosti. Chcete-li přejít zpět
k předchozí skladbě, stiskněte a přidržte tlačítko Snížení hlasitosti.