BlackBerry Leap - Vytvoření alba obrázků

background image

Vytvoření alba obrázků

Obrázky můžete uspořádat do alb podle událostí, osob, dat nebo jakékoli jiné kategorie.

Uživatelská příručka

Média

109

background image

1.

V aplikaci Obrázky stiskněte a přidržte obrázek.

2.

Klepněte na možnost

.

3.

Klepněte na možnost

.

4.

V rozevíracím seznamu Umístění klepněte na umístění, do kterého chcete album uložit. Může se jednat například

o paměťovou kartu.

5.

Podle potřeby zadejte do pole Zadejte název alba název alba.

6.

Klepněte na možnost Přesunout.