BlackBerry Leap - Přidání efektu zpomalení do videa

background image

Přidání efektu zpomalení do videa

1.

V aplikaci Videa stiskněte a přidržte video, které chcete upravit.

2.

Klepněte na možnost

>

.

3.

Klepněte na ikonu

.

4.

Stiskněte a přidržte úchyty posuvníku a táhněte prstem tak, aby se část videa, na kterou chcete použít efekt

zpomalení, nacházela mezi úchyty.

5.

Po dokončení úprav videa proveďte jeden z následujících kroků:
• Uložte změny klepnutím na možnost Uložit.
• Zrušte změny klepnutím na možnost

>

.