BlackBerry Leap - Přesunutí videa do jiného alba

background image

Přesunutí videa do jiného alba

1.

V aplikaci Videa stiskněte a přidržte video, které chcete přesunout.

2.

Klepněte na možnost

.

3.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Klepněte na album, do kterého chcete video přesunout.
• Chcete-li vytvořit album, klepněte na možnost

. Vyberte umístění, do kterého chcete album uložit. Zadejte

název alba.

4.

Klepněte na možnost Přesunout.