BlackBerry Leap - Vytvoření alba videí

background image

Vytvoření alba videí

Videa můžete uspořádat do alb podle událostí, osob, dat nebo jakékoli jiné kategorie.

1.

V aplikaci Videa stiskněte a přidržte video.

2.

Klepněte na možnost

.

3.

Klepněte na možnost

.

4.

Je-li třeba, v rozevíracím seznamu Umístění klepněte na umístění, do kterého chcete album uložit.

5.

Do pole Zadejte název alba zadejte název alba.

6.

Klepněte na možnost Přesunout.