BlackBerry Leap - Obnovení výchozího výrobního nastavení zařízení pomocí aplikace BlackBerry Link

background image

Obnovení výchozího výrobního nastavení zařízení

pomocí aplikace BlackBerry Link

Pokud obnovíte výchozí nastavení zařízení BlackBerry 10, aplikace BlackBerry Link ze zařízení odstraní veškerá data
a aplikace třetích stran. Odstraní se také všechny případné zásady IT nastavené pro zařízení. Po obnovení nastavení
zařízení můžete v zařízení spustit aplikaci Nastavení a zařízení znovu nastavit.
Před obnovením výchozího nastavení zálohujte všechna data, abyste měli v počítači k dispozici jejich kopii.
UPOZORNĚNÍ: Jakmile proces obnovení výchozího nastavení spustíte, nelze jej zastavit. Pokud obnovíte nastavení
zařízení, proces pokračuje po restartu zařízení.

1.

V počítači spusťte aplikaci BlackBerry Link.

2.

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

3.

V postranní části okna BlackBerry Link klikněte na zařízení.

4.

Proveďte některý z následujících kroků:
• V počítači se systémem Windows klikněte na možnost Zálohování a obnovení. Klikněte na možnost Obnovení

nastavení výrobce.

• V počítači Mac klikněte na možnost BlackBerry Link > Předvolby. Klikněte na možnost Znovu načíst > Znovu

načíst.