BlackBerry Leap - Vypnutí úsporného režimu

background image

Vypnutí úsporného režimu

Pokud byl úsporný režim zapnut automaticky, automaticky se vypne, když začnete zařízení nabíjet. Úsporný režim můžete
rovněž vypnout ručně.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Úsporný režim.

3.

Nastavte přepínač Úsporný režim do polohy Vypnuto.