BlackBerry Leap - Změna nastavení úsporného režimu

background image

Změna nastavení úsporného režimu

Můžete určit, kdy chcete automaticky zapnout úsporný režim, a zvolit nastavení, která se upraví při zapnutí úsporného
režimu.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Úsporný režim.

3.

Proveďte některý z těchto kroků:
• Pokud chcete nastavit úroveň vybití baterie, při jejímž dosažení se automaticky zapne úsporný režim, přetáhněte

posuvník v horní části obrazovky doleva nebo doprava.

• Pokud chcete změnit nastavení, která se upraví při zapnutí úsporného režimu, zaškrtněte příslušná políčka nebo

jejich zaškrtnutí zrušte.

• Pokud chcete zakázat automatické zapnutí úsporného režimu, nastavte přepínač Automaticky zapnout úsporný

režim do polohy Vypnuto.