BlackBerry Leap - Zapnutí kontroly pravopisu

background image

Zapnutí kontroly pravopisu

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Jazyk a zadávání > Kontrola pravopisu.

3.

Nastavte přepínač Kontrola pravopisu do polohy I.