BlackBerry Leap - Zadávání textu v řečtině

background image

Zadávání textu v řečtině

Řecká klávesnice podporuje následující funkce:
• Jsou k dispozici odhady slov a je možné rychlým pohybem přetáhnout navržená slova na obrazovku (je-li tato funkce

zapnuta).

• Alternativní znaky lze zadat dvěma způsoby. Můžete stisknout klávesu

a příslušné písmeno. Druhým způsobem je

stisknutí a přidržení primárního znaku. Poté můžete z nabízených možností vybrat alternativní znak.

• Chcete-li zadat symbol, klepněte na klávesu

. Chcete-li zobrazit více symbolů, klepněte na ikonu

.