BlackBerry Leap - Zadávání textu v korejštině

background image

Zadávání textu v korejštině

Korejská klávesnice podporuje následující funkce:
• Korejská abeceda má více znaků, než je počet kláves na klávesnici. Na některých klávesách se proto nachází více

nativních znaků. Pomocí přehledu mapování klávesnice můžete určit, jakým způsobem lze zadávat druhý a třetí znak

na klávese.

• Jsou k dispozici odhady slov a je možné rychlým pohybem přetáhnout navržená slova na obrazovku (je-li tato funkce

zapnuta).

• U písmen Q, W, E a R jsou k dispozici alternativní znaky.
• Alternativní znaky lze zadat dvěma způsoby. Můžete stisknout klávesu

a příslušné písmeno. Druhým způsobem je

stisknutí a přidržení primárního znaku. Poté můžete z nabízených možností vybrat alternativní znak.

• Chcete-li zadat symbol, klepněte na klávesu

. Chcete-li zobrazit více symbolů, klepněte na ikonu

.