BlackBerry Leap - Zadávání textu v ruštině

background image

Zadávání textu v ruštině

Ruská klávesnice podporuje následující funkce:
• Jsou k dispozici odhady slov a je možné rychlým pohybem přetáhnout navržená slova na obrazovku (je-li tato funkce

zapnuta).

Chcete-li zadat další znaky azbuky pomocí rozložení ruské klávesnice, můžete zvolit jeden z následujících způsobů:
• Chcete-li zadat velké písmeno, stiskněte klávesu

a příslušné písmeno.

• U znaků T, I, P, L, M a $ jsou k dispozici alternativní znaky. Chcete-li zadat alternativní znak, dvakrát stiskněte primární

znak.

• Pokud chcete zadat variantu znaku s diakritikou, stiskněte a přidržte primární znak. Následně můžete vybrat znak

s diakritikou.

• Chcete-li zadat symbol, klepněte na klávesu

. Chcete-li zobrazit více symbolů, klepněte na ikonu

.