BlackBerry Leap - Povolení autu používat pověřovací údaje pro síť v zařízení

background image

Povolení autu používat pověřovací údaje pro síť v zařízení

Souprava do vozidla musí podporovat profil rSAP (remote SIM Access Profile).
Chcete-li soupravě do vozidla povolit přístup ke kartě SIM v zařízení BlackBerry, zapněte profil rSAP. Pokud má souprava
do vozidla přístup ke kartě SIM, můžete s její pomocí zahajovat a přijímat telefonní hovory nebo odesílat a přijímat zprávy
(SMS a MMS).

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Sítě a připojení > Bluetooth >

.

3.

Nastavte přepínač Režim rSAP do polohy Zapnuto.