BlackBerry Leap - Obnovení dat zařízení

background image

Obnovení dat zařízení

Pomocí aplikace BlackBerry Link můžete obnovit záložní soubory, které obsahují podporovaná data ze zařízení se
systémem BlackBerry Device Software 5.0 nebo novějším a systémem BlackBerry 10 OS.
V počítači se systémem Windows proveďte následující kroky:

1. Otevřete aplikaci BlackBerry Link.
2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
3. V postranní části okna BlackBerry Link klikněte na zařízení.
4. Klikněte na možnost Zálohování a obnovení.
5. Proveďte některý z následujících kroků:

• Pokud chcete v zařízení obnovit všechna data ze záložního souboru, klikněte na záložní soubor.
• Pokud chcete v zařízení obnovit pouze určitá data ze záložního souboru, klikněte na záložní soubor. Klikněte na

možnost Vlastní obnovení. Zrušte zaškrtnutí políčka u databází, které nechcete obnovit.

• Pokud chcete obnovit data ze záložního souboru, který není uveden, klikněte na možnost

. Vyberte

soubor .bbb nebo .ipd. Klikněte na možnost OK.

6. Klikněte na možnost Obnovit.

V počítači se systémem Mac proveďte následující kroky:

1. Otevřete aplikaci BlackBerry Link.
2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
3. V postranní části okna BlackBerry Link klikněte na zařízení.
4. Klikněte na možnost Zálohování a obnovení.
5. Klikněte na možnost Obnovit zařízení.
6. Proveďte některý z následujících kroků:

• Pokud chcete v zařízení obnovit všechna data ze záložního souboru, klikněte na záložní soubor.

Uživatelská příručka

Nastavení

209

background image

• Pokud chcete v zařízení obnovit pouze určitá data ze záložního souboru, klikněte na záložní soubor. Zrušte

zaškrtnutí políčka Obnovit všechna data. Zrušte zaškrtnutí políčka u databází, které nechcete obnovit.

• Pokud chcete obnovit data ze záložního souboru, který není uveden, klikněte na možnost Změnit. Vyberte

soubor .bbb nebo .ipd. Klikněte na možnost OK.

• Pokud chcete odstranit veškerá data zařízení a obnovit výchozí výrobní nastavení, klikněte na možnost Obnovit

nastavení výrobce.

7. Klikněte na možnost Obnovit.

Aktualizace softwaru zařízení pomocí aplikace

BlackBerry Link

Aktualizace softwaru zařízení může být potřeba z následujících důvodů:
• Chcete mít přístup k nejnovějším aplikacím a službám.
• Potřebujete vyřešit technické potíže.
• Poskytovatel služeb vyžaduje aktualizaci softwaru zařízení.
Pokud je k dispozici nová verze softwaru pro vaše zařízení, zobrazí se v počítači v aplikaci BlackBerry Link u názvu zařízení

oznámení. Můžete nastavit automatické stahování aktualizací softwaru zařízení i aktualizací aplikace BlackBerry Link.
Po dokončení aktualizace softwaru se v zařízení automaticky obnoví data a nastavení. Aktualizace softwaru zařízení může

trvat až hodinu. Během této doby nesmí být zařízení odpojeno od počítače.